Måndag 11 augusti 2014

Höstterminen startar med öppet hus i Possiska Lancasterskolan

Snart är sommarlovet förbi, inför kommande höstterminsstarten öppnar Possiska Lancasterskolan i Hällekis sina dörrar för alla som är nyfiken på den gamla skolan. På lördagseftermiddagen den 16 aug. 2014 är skolan öppen. Det är Kinnekulle Hembygdsföreningen som sköter om den gamla skolan och har den till ett av sina skötebarn. De som kommer till skolan kommer att få ta del av de skolfotografier som hembygdsföreningen har i sitt bildarkiv och möjligheten till kaffe med hembakat finns.

Skolan startade 10 år innan den innan den obligatoriska folkskolan och detta var år .Det var hovfröken Louise Posse från Hellekis som ville förverkliga sina drömmar om växelundervisning vilket hon kommit i kontakt med i England. Louise ville att arbetarbarnen även skulle få en möjlighet till undervisning, det var inte alla som ansåg det nödvändigt med undervisning för barnen då de behövdes i vardagsarbetet.

Då resultaten av skolundervisningen var goda bestämde sig Louise för att testamentera 2000 Rdr B:con till en ny skolbyggnad, den nya skolan uppfördes 1854 den nya skola finns inte kvar där slutade undervisningen i slutet på 1950-talet. I Possiska skolan har många barn från de närbelägna socknarna gått det finns fortfarande människor som berättar om skoltiden där, kanske är det även så på lördag.

Hembygdsföreningen hälsar alla unga som gamla välkommna till lördagseftermiddagens "Öppet Hus."

Text: Lena Brodin