Måndag 21 juli 2014

Överlag lugnare till sjöss

Under perioden den 16-20 juli har Kustbevakningen fokuserat extra på sjösäkerhet genom förannonserade fart- och nykterhetskontroller över hela landet.

Syftet med satsningen har varit dels att öka kunskapen om de regler som gäller till sjöss och öka regelefterlevnaden, dels att ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare.

Sammanlagt har Kustbevakningen under dessa dagar utfärdat 53 ordningsböter för fortkörning och femton rapporter om misstänkt sjöfylleri. Under dessa dagar har även Kustbevakningen deltagit i 12 sjöräddningar och fyra incidenter med bränder i fritidsbåtar har inträffat varav en resulterade i en miljöräddningsoperation i region sydväst.

- Det är stor skillnad på båttrafiken nu och för tio år sedan. Fritidsbåtsägarna har blivit bättre på att följa regler till sjöss och det är positivt för sjösäkerheten, säger Lars Langman, ställföreträdande regionchef i Kustbevakningens nordöstra region.

- Att de som är till sjöss tar det lugnare med både fart och nykterhet bidrar till en en tryggare miljö till sjöss, säger Lars Langman, ställföreträdande regionchef i Kustbevakningens nordöstra region.

- Den pedagogiska effekten av att ha en promillegräns för större och snabbare båtar syns tydligt ute bland fritidsbåtsägarna som idag nästan undantagslöst har en nykter båtförare vid kontrollerna, vilket är positivt. Man kan också se förändringen genom att man åker mindre båt på kvällarna än innan lagstiftningen infördes. Efter att ha avnjutit en middag och kanske tagit ett glas vin eller öl ligger man oftast still för natten, säger Lars Langman, ställföreträdande regionchef i Kustbevakningens nordöstra region.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen