Fredag 11 juli 2014

Falköping överklagar provborrning

Falköpings kommun har idag skickat in en formell överklagan av Bergsstatens beslut att låta Big Rock Exploration AB provborra efter gas och olja. I överklagan, som har skickats till förvaltningsrätten i Falun, kräver kommunen att Bergsstatens tillstånd ska upphävas.

I överklagan argumenterar Falköpings kommun för att beslutet ska upphävas för att skydda miljön.

– På de platser där Bergsstaten givit Big Rock Exploration AB tillstånd att provborra finns mycket höga natur- och kulturvärden som vi vill värna, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson.

Big Rock Exploration AB har för avsikt att provborra på ett område som motsvarar närmare 25 000 fotbollsplaner. Målet är att undersöka om det finns tillräckliga mängder fossil gas och olja i berggrunden så att det är lönsamt att starta en mer storskalig produktion.

Pressmeddelande från: Falköpings kommun