Torsdag 3 juli 2014

Avtal klart - Brännebrona Gästis blir boende för asylsökande

Redan nu i helgen kan de första asylsökande komma att flytta in på Brännebrona Gästis då avtalet med Migrationsverket nu är klart, enligt information på kommunens hemsida.

Boendet är ett så kallat tillfälligt boende där asylsökande bor under längre tid av sin asylprocess. Brännebrona Gästis har plats för 155 asylsökanden. Eventuellt kommer boendet att uttökas med ytterligare platser.