Fredag 27 juni 2014

Utökad giltighet för fritidskort 1 september

Från den 1 september utökas giltighetstiden för Västtrafiks fritidskort. Det gör det möjligt att åka på fritidskortet från klockan 14 på vardagar.

Västtrafiks periodkort Fritid 100 dagar gäller för ungdomar under 20 år. Kortet kostar 710 kronor och gäller i hela Västtrafiks område. Idag gäller fritidskortet från klockan 16 på vardagar, men från och med 1 september kommer det att gälla från klockan 14. Precis som tidigare gäller fritidskortet dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar, samt under de större skolloven.

– Att utöka tiden har varit ett återkommande önskemål från eleverna i regionen och det känns väldigt tillfredställande att vi kan införa det redan 1 september , säger Leif Blomqvist, ordförande Västtrafik.

En tidigareläggning innebär, förutom en ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter, även att användningen av kollektivtrafiken kan spridas över fler av eftermiddagens timmar. Detta kan bidra till mindre trängsel ombord på bussar och spårvagnar i rusningstid.

Beslutet gäller hela Västra Götaland och kostnaden för att införa förlängd giltighetstid beräknas kosta 4-5 miljoner per år och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelande från: Västtrafik