Onsdag 25 juni 2014

Forsvik Bruk - svensk industrihistoria i naturskön miljö

Forsviks Bruk är en av Sveriges äldsta industriella platser. Här finns unika byggnader i en lika vacker som historiskt intressant miljö. Under juni, juli och augusti lever bruket upp lite extra med musikaftnar, veteranfordonsträffar och de populära Forsviksdagarna, samt möjlighet att ta del av intressanta utställningar. Välkommen till den svenska industrins vagga i sommar!

Helgen efter midsommar varje år arrangerar Intresseföreningen Forsvik de populära Forsviksdagarna. Under två dagar blir det bland annat historisk parad, marknad, arbete i smedja, gjuteri och kvarn med visning av tändkulemotorer och försäljning av mjöl. Det blir också möjlighet att stiga ombord på Hjulångaren Eric Nordevall II, som byggdes på varvet vid Forsviks bruk, och att följa med på en tur med bruksjärnvägen.

En industrihistorisk skatt

I årets sommarutställning – Forsvik genom kameralinsen – får vi en inblick i Forsviks historia och livet i det gamla brukssamhället. Här visas bland annat fantastiska bilder av den då 10-årige pojken Sven Bremsjö som fick en kamera och tog bilder som berättar om arbetet och arbetarna på Forsviks Bruk.

I sommar visas också för första gången trämodeller och kärnlådor ur Forsviks Bruks modellförråd som varit grunden till några av de produkter som tillverkades vid Forsviks Bruks järngjuteri och som tillverkades av modellsnickare i brukets modellverkstad. Det första gjuteriet på Forsviks Bruk kom igång 1859 och fram till brukets nedläggning 1977 var gjutjärnet basen för verksamheten. Förrådet är i stort sett oförändrat sedan 1886. Här förvaras än idag tiotusentals modeller som användes vid tillverkningen. Rör och rördelar, slussventiler, kors, lyktstolpar, fönster, kugghjul… men också unika föremål som klocka och dopfunt till Forsviks kyrka – en industrihistorisk skatt som berättar om brukets och industrins utveckling under en hel epok.

I träsliperiet visas våra permanenta utställningar om brukets 600-åriga historia och om människorna och tillverkningen vid bruket, en bra utgångspunkt för den som vill gå på upptäcktsfärd i bruksmiljön.

Musik och veteranfordon

Varje måndag kväll mellan 30 juni och 18 augusti blir det levande musik i det gamla gjuteriet. Det är föreningen Musik i Forsvik som står värd för de välbesökta musikaftnarna. I år blir det bland annat årgångsprogg med Pale Olofsson och Kolla kolla, irländskt med West of Eden och blues med Corey Harris Rasta Blues Experience.

Populära inslag under sommarmånaderna är också veteranfordonsträffarna, då entusiaster och en nyfiken publik samlas i den natursköna miljön för att beundra de gamla bilarna, fynda på veteranfordonsmarknaden eller bara ta en fika och njuta av folkmyllret, atmosfären och miljön vid det gamla bruket.

Miljön i Forsvik är klassad som riksintresseområde och ger en tydlig bild av det svenska brukssamhället. Välkommen till en lika vacker som historiskt intressant plats, med unika byggnader och medeltida anor!

Ur programmet 2014:
  • Forsviksdagarna 28 – 29 juni klockan 10 – 16.
  • Veteranfordonsträffar 10 juli och 9 augusti
  • Musik i Forsvik 30 juni, 7, 14, 21 och 28 juli, 4, 11 och 18 augusti
Bruket är öppet dagligen klockan 10 – 17 under juni, juli och augusti.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen