Torsdag 19 juni 2014

Nyheter från Musikskolan

Musikskolan ska erbjuda en verksamhet som stimulerar våra barn och ungdomars kreativitet. En aktiv och stark musikskola bidrar till kreativa kraftfält och till en god samhällsutveckling.

I samband med förändringen från och med hösten 2014, att förlägga all undervisning till fritid ser vi över hela musikskolans verksamhet för att kunna forma framtidens musikskola i Götene

Från och med höstterminen 2014 bedrivs Musikskolans undervisning huvudsakligen i Musikskolans lokaler i Götene tätort.

Nya lokaler anpassade för musikskolan

Musikskolan flyttar in i Fornängsskolans aula och intilliggande lokaler efter sommaren. Lokalerna kommer att anpassas till musikskolans undervisning, varje lärare kommer att få ett eget undervisningsrum och det kommer att finnas ett väntrum med möjligheter till fika för väntande föräldrar och elever.

Förhoppningen med de nya lokalerna är att kunna erbjuda bra undervisningsmiljöer för våra elever samt förbättra arbetsmiljön för våra lärare, säger Lena Lyresten, enhetschef. En samlad musikskola ger också möjlighet för elever att inspireras av varandra när de ser och hör andra musikskoleelever spela och det innebär en tryggare tillvaro för både elever och lärare då de aldrig kommer behöva vistas själva i lokalerna. Det ger även musikskolan möjlighet att kunna ta emot fler elever eftersom mindre av lärarnas tid kommer att gå åt till resor.

Vi lägger schemat tillsammans under en speciell schemaläggningskväll

Musikskolan i Götene testar en ny schemaläggningsmetod för att så långt som möjligt kunna tillgodose elever och föräldrars önskemål om undervisningstider.

Från och med höstterminen kommer musikskolans undervisning att förläggas till eftermiddagar och kvällar. Elever och föräldrar kommer att få en särskild inbjudan till en schemaläggningskväll. På så vis hoppas musikskolan kunna tillgodose de flestas önskemål och kunna anpassa undervisningstiderna utifrån när det passar eleverna och föräldrarna bäst.


Pressmeddelande från: Götene kommun