Torsdag 19 juni 2014

Nya gasbussar i Skövde stadstrafik

Den 15 juni trädde ett nytt trafikavtal mellan Västtrafik och Nobina i kraft, som omfattar all linjetrafik i Skaraborg. Nytt i avtalet är bland annat att all stadstrafik i Skövde ska köras med gasbussar, vilket är ett steg på vägen mot ett hållbarare samhälle.

Västtrafik har cirka 220 bussar i Skaraborg och i samband med trafikstarten har hela fordonsflottan moderniserats. 94 bussar är helt nya, varav 20 stycken är gasbussar i Skövde stadstrafik. Gasbussarna har dessutom utrustats med klimatanläggning, vilket ska bidra till att resorna upplevs mer behagliga på såväl sommaren som vintern.

– Det är positivt att stadstrafiken nu körs på gas och att Skövdeborna får tillgång till nya fina bussar. Kollektivtrafiken i Skövde är en viktig pusselbit för stadens fortsatta utveckling, säger Jan Bremer som är kollektivtrafik- och infrastrukturchef på Skövde kommun.

Det nya avtalet mellan Nobina och Västtrafik innebär att Nobina kör all trafik i hela Skaraborg på uppdrag av Västtrafik i ytterligare 8 år, med möjlighet till förlängning på 2 år.

– Vi är nöjda med Nobinas insats i samband med trafikstarten den 15 juni. Det känns väldigt positivt inför vårt fortsatta samarbete där vi gemensamt ska arbeta för att få fler och nöjdare kunder, säger Attila Ungvari, ansvarig för Västtrafiks busstrafik.

Vill du som journalist ha mer information om de nya gasbussarna eller besöka Nobinas depå för fotografering är du välkommen att kontakta Nobinas trafikchef André Sellén.

Pressmeddelande från: Västtrafik