Tisdag 17 juni 2014

Besök från Öttums Hembygdsförening

Ett 20-tal medlemmar från Öttum besökte lördagen den 14 juni 2014 Kinnekulle. De var inbjudna av vice ordförande Hans Ljungkvist och hans hustru Mari. Hans och Marie har sitt sommarställe i Medelplana och som också kommer från Öttum. Gården är ett avstyckat egna hem under Hissingsgården, sedan några år familjens sommarbostad och är en släktgård som gått i arv på Maris sida. När Hans och Marie övertog gården fanns mycket att göra, den gamla ladugården och där brygghuset rustas upp. Det gamla brygghuset som även varit boningshus är uppfört på mitten av 1700-talet. Ladugården kom till på mitten av 1800-talet. Det nyare bostadshuset som idag är sommarbostad uppfördes år 1904.

Hans som har stort intresse för gamla hus, medverkade i en av Länsstyrelsen kurser "Hus att bevara" denna var riktad till byggnader som idag inte har någon funktion men ändå värda att bevara till eftervärlden. Familjen sökte ekonomiskt stöd för att rusta upp så väl jordkällare, brygghuset och ladugård och detta beviljades. I jordkällaren började restaureringsarbetet, där hade grävlingarna fått härja ostört. Ett antal kubikmeter jord grävdes bort innan jobbet med källaren startade. Brygghuset fick förstärkning av tak, nya fönster, dörr mm. På ladugården lades taket och nya fönster och dörrar sattes på plats.

I det gamla brygghuset har inventarier och verktyg plockats fram från gången tid. Huset är som ett museum, inget har plockats bort. Hans berättade att han har funnit många saker som han än inte vet vad de hade för funktion.
I samband med visningen av Hissingsgården passade besökarna på att träffa Kinnekulle Hembygdsförenings ordförande Gill Bengtsson som öppnade dörrarna till Eskilssons Kopparslageri och berättade om den 100-åriga epoken som funnits där.

När Kinnekulle Hembygdsföreningen har sin höstvandring den 6 september kommer Hans och Mari att åter visa sin fina "hus värda att bevara".

Fotograf: Freddie Wedin
Text: Lena Brodin