Torsdag 12 juni 2014

Musikskolan schemalägger tillsammans med elever och föräldrar

Musikskolan i Götene testar en ny schemaläggningsmetod för att så långt som möjligt kunna tillgodose elever och föräldrars önskemål om undervisningstider.

Från och med höstterminen kommer musikskolans undervisning att förläggas till eftermiddagar och kvällar. För att så långt som möjligt kunna möta elever och föräldrars behov och önskemål vad gäller undervisningstider anordnar musikskolan en speciell schemaläggningskväll.

I augusti kommer därför elever, föräldrar och musiklärare samlas för att planera höstens undervisningstillfällen. Respektive lärare kommer tillsammans med sina elever och deras föräldrar lägga schemat. På så vis hoppas musikskolan kunna tillgodose de flestas önskemål och kunna anpassa undervisningstiderna utifrån när det passar eleverna och föräldrarna bäst. Närmare information om när schemaläggningskvällen kommer att vara och hur det ska gå till kommer att skickas med post hem till musikskolans samtliga elever och föräldrar.

- Vi hoppas och tror att en gemensam schemaläggning tillsammans med elever och föräldrar kommer att underlätta allas planering och bidra till att eleverna kan få speltider som fungerar så bra som möjligt för alla parter, säger Lena Lyresten, chef för musikskolan.

Pressmeddelande från: Götene kommun