Fredag 6 juni 2014

Utökad giltighet för fritidskort i Västra Götaland

Kollektivtrafiknämnden beslutade att utöka giltigheten för skolelevernas fritidskort. Idag gäller korten från klockan 16 på vardagar, men när beslutet är genomfört kommer de att gälla från klockan 14.

– Att utöka tiden har varit ett återkommande önskemål från eleverna vid de “demokratitorg” som Västra Götalandsregionen bjuder in till, säger Ulrika Frick kollektivtrafiknämndens ordförande.

En tidigareläggning innebär, förutom en ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter, även att användningen av kollektivtrafiken kan spridas över fler av eftermiddagens timmar. Det gör att fordonens kapacitet utnyttjas bättre.

Beslutet gäller hela Västra Götaland, och ambitionen är att genomföra förändringen efter sommaren, om det är möjligt, annars inom kommande taxeöversyn för 2015.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen