Fredag 6 juni 2014

Ansökan om förnyelse av bygglov för vindkraftverk i Hällekis

Företaget H2 Vind HB, stationerat i Anderstorp, har lämnat in en ansökan till miljö- och bygglovnämnden i Götene kommun om förnyelse av bygglov gällande byggnation av ett vindkraftverk på Hönsäter 5:4 i Hällekis.

Placreingen mellan Paroc AB och Svenska Foder AB är samma som tidigare och gäller ett vindkraftverk med en totalhöjd på 145 meter.

Bygglovet från kommunen har beviljats sen tidigare och även mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har gett klartecken efter det att flera överklaganden kommit in då man inte funnit någon anledning att ändra kommunens och länsstyrelsen beslut.