Onsdag 4 juni 2014

Avgrunden av Jan Jörmark - en utställning med fokus på Västra Götaland - och världen!

Den 14 juni öppnar Skövde Stadsmuseum portarna för fotoutställningen Avgrunden. I text och bild beskriver Jan Jörnmark de delar av Sverige och världen som inte överlevt kapitalismens cykler. Utställningen är ett samtidsdokument som vittnar om de snabba förändringar och förödande effekter som den avreglerade kapitalmarknaden genererat, såsom hemlöshet, bostadbubblor, arbetslöshet och sönderfallande städer.

I utställningen visas bilder från hans senaste resa i USA och mötet med avindustrialiseringens och bilindustrins hjärtpunkt - Detroit. Dessutom visas bilder från mer närliggande områden i Västra Götaland.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia, men nådde en större publik med fotoböckerna Övergivna platser I och II. Hösten 2011 kom AVGRUNDEN, som snabbt fick ett stort publikt och medialt genomslag. Delar av utställningen har tidigare visats i Visby, Växjö, Göteborg, Lund och Oslo.

I samband med utställningen visas även fotografier av gymnasieelever från Gymnasium Skövde Västerhöjd som under hösten 2013 och våren 2014 tillsammans med Skövde Stadsmuseum arbetat med utställningens tema. De har dokumenterat övergivna platser i Skaraborg.

Utställningen produceras inom ramen för Västarvets turnerande verksamhet - Utställningen kommer.

Fri entré. Utställningsperiod: 14 juni - 23 augusti 2014.

Öppettider under utställningsperioden: ti - lö kl. 11.00–16.00.

Pressmeddelande från: Västarvet