Onsdag 28 maj 2014

Cementa AB fick avslag på ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Skövde efter år 2017

Cementa AB har fått avslag på sin ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Skövde efter år 2017. Om domen står fast betyder det slutet för en månghundraårig era i Skövde.

Cementa AB har lämnat in en ansökan om att förlänga och utvidga sin täktverksamhet. Området som berörs ägs av Cementa och är klassat som riksintresse för kalkstensbrytning. Nuvarande tidsbegränsade tillstånd går ut 2017.

Under onsdagen kom alltså domen där mark- och miljödomstolen avslår Cementas ansökan om att få fortsätta bryta kalksten på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde. Om beslutet står fast innebär det att verksamheten där måste upphöra efter år 2017.

- Nu måste vi föra en diskussion med fabriksledningen om konsekvenserna för både Skövde och cementtillverkningen de kommande åren, säger kommunalråd Leif Walterum (C).

- Det här innebär slutet på en månghundraårig verksamhet som har varit med och format det Skövde som vi känner i dag, avslutar Leif Walterum.

Mark och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Om så kommer ske återstår att se.

Pressmeddelande från: Skövde kommun