Onsdag 28 maj 2014

Årets biosfärstipendiater är utsedda

Biosfärstipendiet delas ut årligen till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Styrelsen för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har i år utsett Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet i Lidköping, Kinnekulle och Mariestad till årets Biosfärstipendiater.

Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet, Lidköping, Kinnekulle och Mariestads lokalföreningar uppfyller väl kriterierna för Biosfärstipendiet med följande motivering:

Friluftsfrämjandet har en väl fungerande ungdomsverksamhetverksamhet som introducerar barn och ungdomar till naturen. Den som lärt sig förstå naturen, bryr sig om den. Det är ett av Biosfärområdets viktigaste uppdrag att hjälpa allmänhet och organisationer att skapa en sådan förståelse och relation till natur och kultur, så att de tycker det är viktigt att engagera sig i hur naturen mår och att värna och vårda den. Detta ideella engagemang är nödvändigt för ett lyckat resultat.

Friluftsfrämjandets syfte med sin barn- och ungdomsverksamhet (Knytte, Mulle, Lufsare) är att vägleda barn till kunskap om naturen och att bidra till att stärka känslan av att vilja ta hand om den hos yngre generationser. För detta viktiga och fundamentala uppdrag, är Friluftsfrämjandet i Lidköping, Mariestad och Kinnekulle väl värda Biosfärstipendiet.


Stipendiet överlämnas den 2 Juni på nationella Biosfärdagen på Vänermuseet.
Biosfärdagen firas i år i samband med en konferens för skolor i Biosfärområdet som hålls på Vänermuseet.
Kl 15:20 delas stipendiet ut i samband med konferensminglet

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle