Måndag 26 maj 2014

Götenes förskoleklasser imponerar med kartläggning av vattenanvändningen

Hur mycket vatten använder en sexåring per dag och finns det något vattenslöseri som kan undvikas? Det fick kommunens förskoleklasser i uppdrag att ta reda på. Resultatet var imponerande.

Under det gångna läsåret har eleverna i Götene kommuns förskoleklasser bjudits in till att delta i kommunens årliga miljöpristävling som riktar sig till skolans olika verksamheter. Årets tema var vatten och vattenanvändning och förskoleklasserna på Hällekis skola, Källby gårds skola och Prästgårdsskolan deltog i tävlingen.

Förskoleklasserna fick i uppdrag att ta reda på hur många liter vatten en sexåring gör av med på en dag och om det finns något vattenslöseri som man kan undvika. För att göra arbetet konkret skapade eleverna en låtsaskompis, vars vattenförbrukning de kartlade. Eleverna åskådliggjorde på olika sätt mängden vatten som den nya klasskompisen använde under en dag och funderade på om det var någon onödig vattenförbrukning som låtsaskompisen kunde sluta med. Vattentemat väckte stor nyfikenhet av olika slag hos eleverna. Några klasser ville veta mer om vattenförbrukningen i samband med ett toalettbesök och bjöd därför in Niclas Karlsson från Sälles rör. Nicklas hade med sig en toalettstol och visade exakt hur den fungerar. Det väckte nya tankar och funderingar hos eleverna och resulterade i ett besök på reningsverket. Några andra klasser ville veta mer om hur barn i utvecklingsländer får tag i vatten och hur mycket vatten de använder på en dag. Därför bjöds Inga Fransson som arbetar med bistånd in för att berätta mer om detta. Eleverna fick bland annat lära sig hur en solenergidriven vattenrenare fungerar. Eleverna på en annan skola fick prova på att hämta och bära vatten som man gör i många delar av världen, för att känna på hur tungt det är.

En jury bestående av Anders Andersson från Götene vatten och värme, Åke Fransson, kommunfullmäktiges ordförande, Marcus Drots och Björn Ohlsson från Vänermuseet och kommunens klimat- och energirådgivare Sara Sandling korade på Götenelördan en vinnare i miljöpristävlingen. Juryn var mycket imponerad av elevernas kartläggning av vattenanvändningen, deras spartips och hur de har illustrerat sina arbeten. "För att med fantasi, kreativitet och stort engagemang på olika sätt ha undersökt vad vatten används till och hur vi kan spara på vatten har de vinnande förskoleklasserna med stor noggrannhet tagit reda på hur mycket vatten de gör av med och åskådliggjort vattenanvändningen på ett tydligt sätt. Eleverna ger olika förslag på hur vatten kan sparas, idéer som de på olika sätt sprider till andra. Utöver att de genomfört tävlingsuppgiften på ett mycket bra sätt har de också tagit reda på hur vattensituationen för en sexåring i ett u-land ser ut." Så lyder motiveringen för årets vinnare som blev Prästgårdsskolans förskoleklasser. Samtliga elevers arbeten finns utställda i Centrumhusets foajé till och med 1 juni.

Pressmeddelande från: Götene kommun