Måndag 19 maj 2014

Visenter från Kolmården har återutplacerats i Rumänien

Den 17 maj släpptes totalt 18 visenter ut i det vilda i Tarcu Mountain, ett område i södra Karpaterna där arten levde kvar fram till för ca 200 år sedan. De visenter som släpptes ut kom från olika djurparker, däribland en tjur och två kvigor från Kolmårdens Djurpark.

Visenterna släpps först ut i ett mindre acklimatiseringsområde på ca 15 hektar. Därefter förflyttas de till ett närliggan-de område på ca 160 hektar där de kan vänja sig vid och anpassa sig till ett liv i det vilda. Flocken får då även tid att forma sin sociala struktur. Området Tarcu Mountains där visenterna släpps ut är ett Natura 2000-område på totalt ca 59 000 hektar.

– Arbetet med bevarande av arter är en av våra främsta och viktigaste arbetsuppgifter, där utplacering av djur i det vilda är en del av bevarandeinsatserna. Vi är mycket glada över att vi kunde bidra med visenter vid utsläppet i Rumänien och kommer nu att följa deras och de övriga visenterna utveckling i Tarcu Mountain, säger Thomas Lind djursamordnare på Kolmårdens Djurpark.

Enligt WWF Rumänien och Rewilding Europe, som ligger bakom det här projektet, är det här det största återutsätt-andet av visenter i Europa som gjorts hittills. Senare i sommar ska ytterligare 10 visenter utplaceras i samma område och målet är att stammen ska växa så att det 2015 finns ca 500 visenter i området.

Idag finns det cirka 2 100 vilda visenter och knappt 1 400 i djurparker. Det finns vilt levande visenter i nio europeiska länder, men inga i Sverige.

Kolmården har tidigare placerat ut addaxantiloper, berguvar och myskoxar inom ramen för bevarandeprojekt för respektive art. Vissa arter, som till exempel visent och davidshjort, finns idag i det vilda enbart tack vare djurparker.

Fakta om visent

 • Klass: Däggdjur
 • Ordning: Partåiga hovdjur
 • Familj: Slidhornsdjur
 • Livsmiljö: Lövskog
 • Levnadssätt: Kor i grupp, tjurar ensamma
 • Föda: Gräs, örter, blad, ekollon
 • Kroppslängd: 250 - 270 cm
 • Mankhöjd: 180 - 195 cm Vikt 800 - 900 kg (tjur), 500 - 600 kg (ko)
 • Dräktighetstid: 8 - 9 månader
 • Antal ungar:1 - 2/kull
 • Livslängd: 20 år
 • Hotstatus: sårbar

Pressmeddelande från: Kolmården