Fredag 16 maj 2014

Konsekvenser för Lidköping av en dubblering av restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga

Lidköping har de senaste åren haft en positiv utveckling inom många områden, trots att Sverige och hela Europa genomgått en lång ekonomisk kris.

Besöksnäringen går bra och detta är en bransch som kommunen vill prioritera framöver. Handeln utvecklas och Lidköping har flera levande stadsmiljöer som är attraktiva. Vi ser därtill en eventuell vändning när det kommer till framväxten av nya jobb.

Inför det nu stundande valet i september har flera partier lagt förslag om dubblerad restaurangmoms och dubblerad arbetsgivaravgift på unga. Sannolikheten för att dessa förslag kan bli verklighet är stor. Om förslagen genomförs innebär de ett stort avbräck för besöksnäringen i allmänhet och restaurangbranschen i synnerhet. Vi är oroliga över att det skulle resultera i ytterst negativa konsekvenser för kommunens ambitioner att stärka attraktionskraften och utveckla besöksnäringen.

Jag äger och driver McDonald's i Lidköping och har anställt många ungdomar under 26. Jag är orolig över att restaurangbranschen kommer drabbas av nedläggningar och utslagning. Jag tror också att förslaget riskerar att leda till sämre öppettider, sämre service och sämre utbud i branschen, vilket skulle drabba stadens attraktionskraft och vår besöksnäring.

Med detta som bakgrund vill vi att kommunen redan idag genomför en konsekvensanalys för just Lidköping av en dubblering av arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen:

Konsekvenser för ungdomsjobben: Bara i Lidköping arbetar ungefär 432 personer i hotell- och restaurangbranschen varav cirka 183 är under 26.
Konsekvenser för turism- och besöksnäringen: Ökade kostnader för företag inom besöksnäringen innebär i slutändan ökade kostnader för våra gäster. Frågan är vad konsekvensen blir för kommunens viktiga turism- och besöksnäringen i stort.
Levande och attraktiv stad och stadskärna: En annan konsekvens av att kostnaderna för oss ökar är att branschen kommer att behöva dra ner på öppettider, utbud och service i restauranger och kaféer. Framförallt riskerar det att bli nedskärningar de tider som är minst lönsamma. Jag tror att det skulle påverka stadens attraktionskraft negativt. Människor vill uppleva en stad där det finns ett utbud av levande mötesplatser.

Jag efterfrågar att kommunledningen initierar en konsekvensbedömning enligt ovan. Detta krävs som ett första steg för att näringslivet i kommunen och politikerna ska påbörja en dialog om hur vi på bästa sätt kan förbreda oss för ett scenario med en dubbelt så hög arbetsgivaravgift för unga liksom restaurangmoms.

/Carina Wilhelmsson