Fredag 16 maj 2014

Förstudie Högkullens potential som besöksmål och friluftsområde

Projektets projektidé

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheter att utveckla Högkullen på toppen av Kinnekulle till ett ännu mer attraktivt besöksmål och friluftslivsområde.

På Högkullen finns idag ett flertal aktörer som representerar olika verksamheter och aktiviteter. I området finns Kinnekullebacken (slalombacke), utsiktstorn (OK Klyftamo), vandringsleder, Friluftsfrämjandet, skidspår, restaurang, naturreservat. Besökarantalet är störst under sommarsäsong och vintertid är man beroende av kyla för att Kinnekullebacken skall vara öppen. Högkullen har potential att utvecklas ytterligare, dels genom att erbjuda nya aktiviteter för fler målgrupper som t.ex down-hill-cykling, dels genom att hitta nya samverkansformer kring slalombacken på vintertid. Målet är att binda ihop Högkullens aktörer. Utgångspunkt är: Vad kan vi utveckla utifrån dagens koncept. Vilka nya aktiviteter kan öka Högkullens attraktivitet som generera fler besökare.

Projektets övergripande mål:

  • Inventera befintliga verksamheter, aktörer och platser på Högkullen
  • Göra en intressentanalys samt undersöka vilka möjligheter idéer det finns lokalt till att utveckla Högkullen
  • Ta fram en handlingsplan och konkreta samverkansformer - på både kort och lång sikt
Beviljat projektstöd från LEADER: 49 063 kr

Pressmeddelande från: LEADER Västra Skaraborg