Fredag 16 maj 2014


Lars-Olof Carlson, Inger Lindstrand, Elvira Östensson och Inger Larsson

Unikt program om Centrumhuset

Att Centrumhuset i Götene firade 40 år i april månad uppmärksammas i Radio Kinnekulle torsdagen den 22 maj i något av ett unikt program.

I slutet av april spelades det program in som alltså kan sägas vara unikt.
-Till programmet lyckades vi samla en kvartett som tillsammans representerar 164 anställningsår under Centrumhusets tak, berättar programledaren Fredrik Larsson.

Allra flest antal år som anställd av de som tog plats i studion har Inger Larsson. Hon anställdes 1954 och jobbade på Götene kommun fram till pensionen 1998.
De inbjudna var, utöver henne, Lars-Olof Carlson, Inger Lindstrand och Elvira Östensson.


Till vänster Fredrik Larsson och Elvira Östensson. På höger sida Lars-Olof Carlson och Inger Lindstrand. Rakt fram Inger Larsson

I programmet, som har formen av ett samtal, berättas om tankarna bakom Centrumhuset, dess utveckling samt att det även finns med tankar om dess framtid.

Gästerna minns olika saker som hänt genom åren och lyfter fram profiler, såväl bland tjänstemän som politiker.

-Man blir mycket imponerad över den kunskap som gästerna besitter, säger Fredrik Larsson vidare.

Centrumhuset var kostnadsberäknat till 8,4 miljoner kronor, vilket då motsvarade 25-30 enfamiljshus. Motsvarande summa idag skulle röra sig om omkring 60 miljoner kronor.

Programmet sänds vid tre tillfällen nämnda dag.