Onsdag 14 maj 2014

Mariestads kommun slipper vite

Mariestads kommun har rättat till utpekade brister i sin utbildningsverksamhet. Den bedömningen gör Skolinspektionen och avslutar sin tillsyn.

Mariestads kommun har utvecklat sitt kvalitetsarbete och genomfört de förbättringar som Skolinspektionen krävt vad gäller bland annat arbetet med elever som behöver särskilt stöd, skolors arbete mot kränkande behandling av elever och utredningar inför beslut om mottagande i grundsärskolan. Skolinspektionen avslutar därför sin tillsyn och kommer inte gå vidare med det föreläggande om vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om den 3 juni 2013.

Pressmeddelande från: Skolinspektionen