Onsdag 14 maj 2014

OK Klyftamo arrangerar Bruksortssprinten i Hällekis

Lördagen den 7 juni blir det liv och rörelse i samhället, då arrangerar OK Klyftamo Bruksortssprinten i Hällekis med omgivningar. Det blir orienteringstävling med två separata etapper samma dag, etapp 1 första ordinarie start kl:12.00 och etapp 2 med första ordinarie start kl:14.00.

Tävlingen kommer att gå i väldigt varierande terräng, allt från skolområde, öppen skog, parker med inslag av grönområden och bebyggelse med lätt till måttlig kupering. Dessutom kommer man att använda sig av en karta över Hällekis framtagen 2014 av kartritare Sten Olsson, skala 1:5000.

Det lär troligen bli ett bra publik evenemang då själva "arenan" kommer att placeras på grönytan vid dammen i Hällekis och dessutom kommer det att bli en rullskidstävling på 5 km samma dag med start från Falkängen upp till toppen av Kinnekulle.