Onsdag 14 maj 2014

Öka stödet till de svårast sjuka

Västra Götalandsregionens ska utreda förutsättningarna för att engagera utbildade volontärer som ska erbjuda tröst och samtal för sjukhuspatienter som befinner sig i livets slutskede. Det har regionfullmäktige beslutat genom att bifalla en motion av Monica Selin (KD), regionråd.

Hela 21 procent av de som avlider på länets sjukhus har ingen vid sin sida under livets absoluta slutskede. Det hårda vårdtrycket bidrar till att tidskrävande mänsklig kontakt många gånger inte tillgodoses. Nu ska Västra Götalandsregionen undersöka möjligheten att låta volontärer finnas till som stöd för döende patienter som saknar sällskap av anhöriga.

- Ett liknande projekt drivs sedan en tid tillbaka av Danderyds sjukhus i samarbete med Röda korset och Stockholms sjukhem. Satsningen har varit mycket framgångsrik och reaktionerna från såväl patienter som vårdpersonal har varit mycket positiva. Volontärerna har erfarenhet av att arbeta på sjukhus och får även genomgå en kortare utbildning. De har möjlighet att ta sig tid för att lyssna och samtala, vilket lindrar oro och ångest hos dessa mycket svaga patienter, säger Monica Selin.

- Tanken med min motion är att projektet i Danderyd ska stå som förebild för en liknande satsning i Västra Götalandsregionen. Arbetet bör starta i mindre skala och därefter spridas till fler avdelningar på sjukhus runt om i regionen. Frivilligarbetet ska fungera som ett komplement till verksamheten och ersätter inte personalens arbete. Volontärerna ska alltså inte ha någon roll i den medicinska vården, säger Monica Selin.

- Alla har rätt till en god vård och omsorg i livets slutskede och en värdig död. Genom att ta till vara den kraft och det engagemang som finns inom frivilligsektorn ger vi större trygghet till sjukhuspatienter som befinner sig i livets slutskede.

Pressmeddelande från: Kristdemokraterna