Onsdag 14 maj 2014


photo credit: Leojth - Creative Commons License - Källa: WIKIMEDIA

Karlsborgsbanans nödvändighet

Niclas Lindstrand skriver i sin ledare i SLA att Järnvägsfrämjandets och Föreningen Karlsborgsbanans kamp för återupprustande av Karlsborgsbanan får Don Quijotes match mot väderkvarnarna att likna en succé. Han kommer nog att få äta upp de orden inför fakta.

Enligt flera oljeanalytiker kommer det inte att finnas olja att köpa på världsmarknaden 2030. De som har olja kvar behöver den själva. Enligt Energimyndigheterna räcker alternativbränslena bara till 30 procent av bilarna 2030. Elbilarna står för bara tre procent då. De är för dyra och har för kort körsträcka. Envar kan räkna ut vad det betyder för Tibro och Karlsborg.

Tåget mellan Skövde och Karlsborg skulle ta 34 minuter. Bussen tar en timme, och passagerarna från samhällena däremellan måste gå upp till stora vägen. Med Karlsborgsbanan skulle befolkningsutvecklingen kunna vändas, så som den gjordes när den mycket sämre Simrishamnsbanan med ungefär samma längd och befolkningsunderlag rustades upp. Med den ståtid regiontågen till Göteborg har i Skövde skulle linjen med någon uppsnabbning kunna utsträckas till Karlsborg utan extra tågset. Två timmar Göteborg-Karlsborg skulle betyda mycket för turismen.

Banverket gjorde 2012 en utredning som sade att en uppgradering av banan till 160 kilometer i timmen skulle kosta 135 miljoner kronor och minska restiden mellan Skövde och Karlsborg till 25 minuter. Det skall vägas mot att en upprustning av två mil väg mellan Skövde och Tibro skulle kosta 250-300 miljoner kronor. De två och en halv milen mellan Tibro och Karlsborg skulle behöva rustas upp för minst lika mycket.

När det socialdemokratiska kommunalrådet Alex Bergström förenar sig med moderatrådet Johnny Magnusson, i att det måste sättas stopp för diskussionerna att lägga stora pengar på upprustning av banan, verkar snarare de slåss mot väderkvarnar. Karlsborgsbanan är nödvändig för Tibros och Karlsborgs överlevnad, och Skövde skulle med ett större effektivt omland bli attraktivare för näringslivet.

Pressmeddelande från: Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet