Tisdag 13 maj 2014

Förbättrad tågtrafik för Trollhättan och Vänersborg

Efter en lång rad åtgärder har punktligheten i tågtrafiken mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg förbättrats. Samtidigt fördubblades resandet på sträckan under 2013.

När det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan stod klart i december 2012 utökades tågtrafiken. Men förseningar i trafiken uppstod alltför ofta. Därför tog Västtrafik initiativ till en arbetsgrupp tillsammans med Trafikverket och SJ för att vända utvecklingen. Åtgärderna har handlat om allt från att justera rutinerna för tvättning av tågen till att sätta in nya avgångar. En viktig åtgärd har varit att förbättra vändtiderna för tågen, vilket har gett bättre marginaler om något skulle gå fel.

– Vi har sett över hela kedjan. Tack vare ett tätare samarbete med SJ och Trafikverket har vi lyckats vända utvecklingen och nu ligger punktligheten på en bra nivå, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för tågtrafiken på Västtrafik.

Fler tågavgångar

Utbudet mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg har också förbättrats. Västtrafik har satt in tre nya avgångar i högtrafik – en till Göteborg på morgonen och två från Göteborg på eftermiddagen. Dessutom har SJ och Tågab börjat köra tre nya avgångar på sträckan. Resandet mer än fördubblades under 2013 och fortsätter att öka. Under första kvartalet 2014 gjordes 26 procent fler resor än samma period förra året.

Det finns fortfarande ett par avgångar som ofta blir fullsatta – morgonturen 06.52 från Trollhättan och eftermiddagsturen 16.30 från Göteborg. Där uppmanar Västtrafik sina kunder att om möjligt ta de närliggande avgångarna där det fortfarande finns gott om plats. Västtrafik kommer att fortsätta arbeta för att utöka sittplatserna på tågen, både genom att på sikt köra tätare trafik och längre tåg.

Fakta punktlighet

  • På sträckan Trollhättan–Göteborg har punktligheten gått från 86 procent i mars 2013 till 92,5 procent i mars 2014.
  • På sträckan Göteborg–Trollhättan har punktligheten gått från 88 procent i mars 2013 till 94,9 procent i mars 2014.
Pressmeddelande från: Västtrafik