Söndag 11 maj 2014

Tengelandstipendiet till Christina Ström

Västergötlands Hembygdsförbunds kulturpris, Tengelandstipendiet, gick detta år till Christina Ström, Skarstad, som bland annat ger ut tidningen Mimers brunn, som speglar Västra Götaland ur arkeologiskt, etnologiskt och historiskt perspektiv. Tidningen ges ut i sex nummer per år och är nu inne på sin åttonde årgång.

Christina inte bara redigerar tidningen, utan fotograferar och skriver även stora delar av innehållet. Till hjälp har hon också en rad lokala skribenter, både experter och amatörer. Genom att täcka hela det nya länet så ger tidningen en god hjälp till hembygds intresserade som vill veta vad som finns även i grannlandskapen.

Tidningen är populärt upplagd och speglar inte bara gångna tider utan också vad som sker i länet just nu.

Christina Ström har gett ut flera böcker om folktro, bland annat Sägner och sagor runt Vara där hon berättar om jättar i Kedumsberget och sjöjungfrur i Hällum. Bror Halldins illustrationer bidrar till att göra de folkliga berättelserna än mer lockande.

Senast var hon redaktör för en hembygdsbok om Hällum, skriven av deltagare i en studiecirkel. För Christina bidrar mycket aktivt till kulturlivet i bygden med att leda cirklar, anordna utställningar, hålla föredrag och anordna resor.

Kort sagt, Christina Ström jobbar hårt med att visa upp allt intressant som finns i vår hembygd.

Tengelandstipendiet utdelas till minnet av Folke Tengeland, Grästorp, hembygdsförfattare och redaktör under 20 år för tidningen Västgötabygden bland annat. Han tilldelades 1979 Skaraborgs läns landstings kulturstipendium men omkom tragiskt i en trafikolycka. Familjen skänkte pengarna till ett stipendium som skall premiera en person som fördjupar och breddar kunskapen om Västergötlands rika hembygdskultur. Stipendiet har delats ut sedan 1981 vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsstämma som denna helg hölls i Nyhem.

/Hans Menzing