Lördag 10 maj 2014

EU-valet 25 maj viktigare än någonsin!

EU förhandlar just nu med USA om ett frihandelsavtal kallat TTIP. Två kontinenter som går kräftgång ekonomiskt tror att ett frihandelsavtal dem emellan skall få båda att blomstra.

Nej, så fungerar det ju naturligtvis inte och den verkliga agendan bakom avtalet verkar vara den mekanism i avtalet som allmänt kallas "investerarskydd".

Detta investerarskydd innebär att företag kan stämma staten om staten tar ett beslut som minskar vinsten för företaget. Det finns redan skräckexempel på hur detta fungerar. I exempelvis Slovakien beslutade man att förbättra sjukförsäkringen för befolkningen. Då blev landet stämt av ett belgiskt försäkringsbolag pga att deras vinster minskade. Företagens vinstintressen står alltså över demokratin!

Det finns fler exempel där bl.a Philip Morris stämde Australien för att de beslutade om att införa reklamförbud på tobaksprodukter.

Med TTIP avtalet kommer också genmodifierade grödor att släppas helt fritt, antibiotikan kommer att flöda i djurfodret och lantbrukarna lär få patentstämningar på halsen då patenterade grödor spridit sig till deras marker. Finns gott om exempel på detta från USA.

Det är alltid vinstintresset som prioriteras. Folkhälsa och demokrati får vackert ställa sig i kön och vänta på sin tur.

Detta är inte rimligt enligt oss i Vänsterpartiet! Vi är det enda parti som klart och tydligt tagit ställning mot dessa mekanismer. Demokratin måste alltid sättas främst, med välfärd och folkhälsa först på dagordningen.

Så gå och rösta den 25 maj! I år är det viktigare än någonsin tidigare.

Evalena Öman (V)
Ove Nordström (V)