Lördag 10 maj 2014

Bruksmuseet vill restaurera skyddsrum

Under andra världskriget byggdes splitterskydd (skyddsrum) på ett flertal platser i Hällekis, nu vill företrädare för Bruksmuseet på Falkängen, enligt en skrivelse till kommunen, restaurera ett av de kvarvarande.

Det aktuella skyddsrummet ligger bakom vagnsmuseet på Falkängen och för att man lätt skall kunna ta sig dit vill man även röja för en stig.

Skyddsrummet är en del av Falkängens och Hällekis historia och man anser att det är värt att bevara för dess historiska värde.