Fredag 9 maj 2014

Riksantikvarien lade första stenen

Idag lade riksantikvarie Lars Amréus första stenen i återuppbyggnaden av Visby ringmur.
– Det är ett enormt engagemang och intresse för muren både från gotlänningar, övriga Sverige och utomlands, sa Lars Amréus.

Många parter samverkar kring muren. Det är forskare, murare, län, länsmuseum, region Gotland som äger muren, Riksantikvarieämbetet som förvaltar den och många andra. Muren är en del av världsarvet Visby och har ett stort värde för gotlänningar, besökare och för företagarna på Gotland.

– Kanske var raset murens eget sätt att säga ”Se mig, glöm inte bort mig, jag har något att säga”, fortsatte Lars Amréus.Den uppmurning som nu kommer att göras har en garantitid på 700 år. Det lovade projektledaren för återuppbyggnaden Ulrika Mebus.

För att inte nutiden ska försvinna i glömskans hav, murade elever från klass 5A i Solbergskolan i Visby in ett budskap till framtiden; en mobil, en innebandyboll och andra saker av betydelse för vår tid.

Visbymäklarna skänkte 20 000 kronor till kampanjen Rädda Ringmuren och uppmanade företagarna på Gotland att följa deras exempel.

Pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet