Fredag 9 maj 2014

Mobila studentbostäder byggs i Sundbyberg

Xlnt Living bygger 65 nyckelfärdiga mobila studentbostäder i Sundbyberg. Sundbybergs stad och kommunala bostadsbolaget Förvaltaren upplåter båda mark i centrala Hallonbergen. Konceptet med flyttbara bostäder är vanligt i tättbefolkade länder som Tyskland och Holland, och passar en kompakt stad som Sundbyberg.

I Stockholm är det ett ständigt underskott av studentbostäder, idag slåss nästan 80 000 studenter om regionens 12 500 studentlyor. De 65 mobila enheter som nu planeras i Sundbyberg är första etappen av 220 planerade studentbostäder.

- Stockholm är en kunskapsregion som konkurrerar med välutbildad arbetskraft, fler kommuner måste därför våga ta ansvar för byggandet av studentbostäder. Studenterna bidrar både till den lokala dynamiken och till regionens utveckling, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Den flexibla och kostnadseffektiva lösning som Sundbybergs stad nu väljer att testa är framtagen av Sundbybergsföretaget Xlnt Living.

- Vår vision har varit att på mindre ytor skapa lösningar som alla parter kan ha nytta av. Vi kan reducera våra overheadkostnader och därmed sänka studenternas boendekostnad. Vi är glada att Sundbybergs stad går i spetsen och ser nyttan av mobila bostäder, säger Elman Azari på Xlnt Living.

Utvecklad teknologi och avsevärt höjd standard på mobila bostadsenheter har gjort flyttbara bostäder mer attraktiva. Bostäderna kan stå klara kort efter beviljat bygglov.

Pressmeddelande från: Sundbyberg stad