Fredag 9 maj 2014

Intressant besök av riksdagsledamöter på förskolan Skattkistan i Götene

Riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) med särskilt ansvar över förskolan, och Skaraborgs riksdagsledamot Sten Bergheden (M) besökte i dagarna förskolan Skattkistan i Götene. Med vid besöket var också Lars Waldefeldt, moderat kommunpolitiker i Götene.

Där möttes de av en inspirerande och föränderlig förskola som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Där arbetar de också intensivt med att upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap och teknik som finns som mål i läroplanen för förskolan. Förskolechef Lena Edholm och förskolelärare Maria Karlsson visade runt och berättade om deras framgångsrika arbete på förskolan och hur de arbetade för att ta vara på barns intresse och stimulera till utveckling.

Förskolan Skattkistan byggdes 2011 och lokalerna är mycket ljusa och trevliga och har också en större lekpark och grönområde utanför. Personalen beskrev fördelar lokalerna har, men också de utmaningar som finns. På förskolan jobbar 11 förskolelärare och 2 barnskötare och antalet förskolebarn är 75 st.

Alliansregeringen har nu föreslagit ytterligare 650 miljoner kronor i vårpropositionen ytterligare utveckling av förskolan. Dessa pengar går att använda till bl a minskning av gruppstorlekar, kompetensutveckling eller ökad personaltäthet inom förskolan där nu huvudmännen får ansöka utifrån de lokala behoven. Detta beroende på att behoven skiljer sig avsevärt mellan olika förskolor och olika kommuner. Förutom kvalitetspengarna så innehåller satsningen också bland annat en ökning med 25 % av antalet utbildningsplatser på förskollärarutbildningen, samt ett fortsatt Förskolelyft, vilket är en kompetensutveckling för förskolepersonal.

Personalen på förskolan välkomnade de nya satsningarna och var också glada över att förskolans uppgifter har blivit mer uppmärksammade. De känner också att fler nu förstår hur viktigt det är med en bra förskola och bra förskolelokaler för att verksamheten ska klara framtidens krav och utmaningar.
Camilla Waltersson Grönvalls besök på olika förskolor runt om i landet ska mynna ut i en förskolerapport som ska ligga till grund för fortsatta förslag till utveckling och förbättringar inom förskolan.

"Därför var besöket i Götene viktigt för att stämma av hur verksamheten i de mindre kommunerna fungerar", säger Camilla Waltersson Grönvall.

"Det är bra att Camilla nu kan ta med erfarenheterna från de Skaraborgska förskolorna in i rapporten, men det är också viktigt att våra kommuner nu tar vara på den här nya satsningen som regeringen gör på förskolan och att de Skaraborgska kommunerna verkligen ansöker om dessa nya pengar till våra förskolor här i Skaraborg", säger Sten Bergheden.