Torsdag 8 maj 2014

Cykelväg till skolan i Hällekis

Nästa vecka tar troligen kommunstyrelsen beslut om att bygga en cykel/gångväg från Hällekis skola och den nya idrottshallen genom skogsdungen mellan Duhagen och Bygget med anslutning till cykel/gångvägen bakom Hällesäter.

Vägen blir 2,5 meter bred med belysning och asfaltsbeläggning, planerad byggstart blir under sommarlovet.

Trafikverket har beviljat ett bidrag på 700 000 kr under 2014 och därför måste vägen vara klar senast i november i år. Totalt kostar vägbygget 1,7 miljoner kronor varav kommunen står för resten.