Torsdag 8 maj 2014

Nu får grodorna en app i paddan

I dag lanserar Naturskyddsföreningen ett nytt initiativ ihop med ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Med hjälp av en helt ny app, Grodguiden, kan människor rapportera in observationer av grodor, paddor och salamandrar.

- Vi vill följa upp höstens succé där vi fick in 17 800 rapporter om igelkottarnas spridning över landet. Nu gör vi samma sak med groddjur där behovet också är stort av att få reda på olika arters utbredning. Med hjälp av smarta telefoner kan vi äntligen bjuda in vanliga människor att delta i medborgarforskningen om vår natur, säger Isak Isaksson, projektledare Naturskyddsföreningen.

Grodguiden är ett samarbete med Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU. Rapporterna är en del av det ideella arbetet "Faunaväkteriet" som övervakar och samlar in information om hotade arter.

Det är roligt att vi kan utveckla vårt samarbete med Naturskyddsföreningen. Med sina över 200 000 medlemmar i landet kan vi nå ut till många som kan rapportera när och var de sett groddjur. Med hjälp av detta kan vi förbättra informationen om utbredningen och förekomsten av groddjursarter, säger Pavel Bína, samordnare på ArtDatabanken.

www.naturskyddsforeningen.se/kvack och i appen kan man läsa mer om groddjuren, lyssna på grodläten och även rapportera in när man sett groddjuren.

Appen Grodguiden finns att ladda hem på App Store och för Androidtelefoner på Google Play.

Pressmeddelande från: Naturskyddsföreningen