Torsdag 8 maj 2014

Västra Götalandsregionen anställer 150 unga arbetslösa

Västra Götalandsregionen satsar nästan 29 miljoner kronor för att minska arbetslösheten bland unga i Västra Götaland. Satsningen innebär att 150 personer får arbetspraktik inom Västra Götalandsregionens verksamheter.

Under tre års tid ska totalt 150 unga arbetslösa få möjlighet till en tolv månaders praktikanställning inom Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att upplägget, med 75 procent praktik i kombination med 25 procent vägledning och utbildning, ska bidra till erfarenheter som leder till fortsatt utbildning eller arbete. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen, förutom direkta vårdjobb, kan bli aktuella för anställningarna. Det kan handla om såväl arbete inom lokalvård hos Västfastigheter som köksarbete hos Regionservice eller uppgifter hos besöksverksamheterna inom kulturområdet.

Erbjudandet vänder sig till unga arbetslösa, 19-24 år, som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och som har gått så kallad studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
Praktikanställningarna kommer att göras fortlöpande med start i slutet av maj. Under uppstartsåret 2014 kommer det att finnas 75 platser. Lönen kommer att ligga på 13 200 kr, vilket motsvarar 75 procent av miniminivån för kommunals kollektivavtal.

Samarbete möjliggör satsningen

Vid sidan av att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten är satsningen viktigt för att säkra kompetensförsörjningen inom Västra Götalandsregionens många verksamheter. Västra Götalandsregionens folkhögskolekansli kommer att ansvara för att organisera handledning och utbildning och hitta lämpliga arbetsplatser som matchar personernas intresse och förutsättningar. Satsningen görs i samarbete mellan regionutvecklingsnämnden, som avsätter 10,8 miljoner kronor, regionkansliets personalutskott, som avsätter drygt 18 miljoner kronor, och Arbetsförmedlingen, som subventionerar med anställningsstöd för så kallad yrkesintroduktionsanställning.

Pressmeddelande från: Regionutvecklingsnämnden