Måndag 5 maj 2014

Fler nöjda med sin Västtrafikresa

94 procent av Västtrafiks kunder är nöjda med sin senaste resa, det visar ombordmätningarna för årets första månader. Det är det femte kvartalet i rad som resultatet förbättras och den högsta noteringen sedan mätningarna startade i januari 2013.

Som ett led i att förbättra och följa upp verksamheten mäter Västtrafik kundnöjdheten genom intervjuer ombord på fordonen. Tidigare genomfördes endast mätningar med hjälp av telefonintervjuer. Varje år intervjuas 30 000 av Västtrafiks kunder ombord på bussar, tåg och spårvagnar. I sammanställningen för det första kvartalet 2014 uppger 94 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

– Vi ser en stadig uppgång när det gäller kundnöjdheten ombord och det visar att vår trafik fungerar mycket bra. Svaren i undersökningarna ger oss också värdefull information om områden där vi kan bli ännu bättre, säger Lars Backström, vd Västtrafik.

Under det första kvartalet 2013 låg nöjdheten med senaste resan på strax under 90 procent. Sedan dess har resultatet förbättrats för varje mätning. Uppgången gäller för både buss, tåg och spårvagn.

Bra betyg till förarna

Flera av frågorna i undersökningarna fokuserar på förarna och deras service. Även här pekar kurvorna uppåt och alltfler kunder är nöjda med förarnas körstil (90 procent) och upplever att de får ett trevligt bemötande (88 procent). Nästan samtliga tillfrågade kunder känner sig trygga under resan med Västtrafik (98 procent).

Kundernas nöjdhet med Västtrafik som helhet ökar också i ombordmätningarna, 65 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik totalt sett under årets första kvartal. Det är en förbättring med tio procentenheter sedan förra våren.

Pressmeddelande från: Västtrafik