Måndag 5 maj 2014

K-märkt fartyg i ny skrud

Det 117 år gamla anrika passagerarfartyget m/s Marianne har under hösten 2013 och vintern 2014 genomgått en betydande renovering och uppgradering.

Under sommaren ligger fartyget i Mariestads hamn och tar passagerare på schemalagda turer på Vänern och Göta kanal. Ombord på m/s Marianne kan du känna historiens vindslag såväl ovan som under däck på den före detta ångbåten.

Den senaste renoveringen av fartyget bestod i ett byte av styrhyttstak och exteriör uppfräschning av överbyggnaden i teak. Arbetet utfördes av den kände skeppsbyggaren Patrik Zimonyi.

Uppgraderingen som nu gjorts av m/s Marianne innebär att fartyget nu är klassar för så kallat D-område i inre fart. Det innebär att m/s Marianne nu kan trafikera alla Vänerns hamnar. Uppgraderingsarbetet utfördes av Kållandsövarvet i tät dialog med Transportstyrelsen.

Återinvigning den 10:e maj

Under den Maritima dagen i Mariestad den 10:e maj återinvigs m/s Marianne. Intresserade besökare kan få guidade turer ombord. Guiderna berättar om fartyget och de renoveringsarbeten som utförts och planeras inför framtiden. Medlemmarna i Wivans Svänggäng bjuder på dragspelsmusik ombord och den som vill kan teckna sig för att bli delägare i fartyget och på så sätt vara med och säkra m/s Marianne för framtiden.

Pressmeddelande från: m/s Marianne