Måndag 5 maj 2014

Många unga arbetslösa i Götene saknar a-kassa

Mer än åtta av tio unga arbetslösa i Götene står i dag utan a-kassa och får ingen ersättning. Det visar nya siffror som TCO tagit fram. Unga arbetslösa är istället hänvisade till bidrag från kommunen eller annan hjälp.

- Det är inte rimligt att så många unga arbetslösa hamnar i kommunens socialtjänst och försörjningsstöd i stället för att få ett bra stöd via arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

I Götene kommun var 69 ungdomar i åldern 18-24 år öppet arbetslösa i oktober. Av dessa saknade 84 procent ersättning från a-kassan. Läget är likartat i hela landet. Totalt står 85 procent av de unga arbetslösa i Sverige utanför arbetslöshetsförsäkringen.

- De arbetslösa ungdomar som har skolmisslyckanden bakom sig behöver få en ny chans att få fullständiga betyg från gymnasieskolan, säger Eva Nordmark. Men de som fått in en fot på arbetsmarknaden ska ha a-kassa. Ingen av dem ska behöva hamna hos socialtjänsten.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Totalt var 41 091 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa i februari. För unga som står helt utanför arbetsmarknaden föreslår TCO en särskild utbildningsgaranti med studiestöd. Syftet är att ungdomar som inte fullföljt studierna ska ges en chans att skaffa sig gymnasiekompetens.

Många unga som haft ett arbete och blivit arbetslösa kan inte få a-kassa sedan reglerna för a-kassan skärptes 2007. För att över huvud taget få ersättning från a-kassan krävs i dag att den arbetslösa jobbat minst halvtid i sex månader under en tolvmånadersperiod.

TCO föreslår en helt reformerad arbetslöshetsförsäkring. Det viktigaste i förslaget för unga är att alla som har trätt in på arbetsmarknaden skall få den grundläggande ersättningen på maximalt 7 000 kr i månaden. TCO vill också att arbetsvillkoren i a-kassan mildras så att fler som är i början av arbetslivet omfattas och slipper vara beroende av bidrag från kommunerna.

Den nya statistiken om andelen unga arbetslösa utan a-kassa baserar sig på siffror från Arbetsförmedlingen och IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande från: TCO