Måndag 28 april 2014

Valborgskonsert och 1:a maj i Hällekis

Valborgskonsert med musikkåren och vårtal av Ewert Ljusberg blir det på Falkängen kl. 18.00. Kaffestugan är öppen 16.00 – ca 19.00. Falkängen öppnar sen för säsongen den 1: maj och har sen öppet 10.00 – 20.00 och hantverksbutikerna 10.00 – 18.00, dagligen i fyra månader.

I sedvanlig ordning spelar Hällekis Musikkår in våren den 1:a Maj med avmarsch från Duhagen kl. 07.30. Marschvägen blir: Industrivägen - Stakes väg - Blåsippsvägen - Lövängsvägen - Vitsippsvägen - Stakes väg.