Fredag 25 april 2014

Moderata riksdagsledamöter besökte Köttex i Götene

Den 24 april besökte moderata riksdagsledamöterna Cecilie Tenfjord Toftby, Sten Bergheden och Christer Akej samt lokalpolitikern Leif Waldefeldt företaget Köttex i Götene för att diskutera villkoren för den svenska livsmedelsbranschen. Där träffade de bland annat Tore och Elisabeth Eriksson som driver verksamheten.

Politikerna vill få reda på vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre när det gäller lagar och regler i såväl Sverige som i EU, för att underlätta för svensk livsmedelsproduktion. De besöker därför flera produktionsföretag för att ta del av åsikter och erfarenheter.

Köttex och har varit verksamt inom livsmedelsbranschen i många år och har idag 18 anställda. De har god erfarenhet av hur det är att driva småskalig livsmedelsproduktion i Sverige. Med kreativa idéer har de lyckats anpassa sin verksamhet efter marknaden och efterfrågan.

Det var ett trevligt och intressant möte där många olika aspekter togs upp.

Deltagarna var överens om att lagstiftningen måste anpassas till småföretagare och den administrativa bördan måste minska. Byråkrati och pappersarbete får inte stå i vägen för småföretagare som vill växa och exportera sina varor till andra länder inom och utanför EU.

- Alliansregeringen har gjort mycket för att skapa bättre villkor för småskalig livsmedelsproduktion, men det finns mer att göra, säger Christer Akej.

Det finns god potential för svensk livsmedelsproduktion och chans till många nya arbetstillfällen i Skaraborg och i Sverige, om vi bara kan komma tillrätta med villkoren.

- Med rätt förutsättningar kan vi producera mer svensk mat och öka vår export. Låt oss ta vara på dessa möjligheter, tillägger Sten Bergheden.