Fredag 25 april 2014


Från vänster till höger: Ann-Marie Widegren (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande Margareta B Kjellin (M), riksdagsledamot tillika moderaternas talesperson i äldrefrågor Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg

Moderaternas talesperson i äldrefrågor besökte Kinnekulle

Moderaternas talesperson i äldrefrågor, Margareta B Kjellin, gör en Sverige-resa för att förbereda Moderaternas nästa äldrepolitiska valprogram. Samtal med pensionärer, aktiva seniorer och medarbetare i kommuner och landsting, utgör grunden för ett viktigt utvecklingsarbete hos moderaterna.

Till Götene och Kinnekulle kom hon för att lära och ta intryck av kommunens mångåriga satsning på aktiva seniorer, pensionärers boendemiljöer och långsiktiga utvecklingsarbete för ett längre friskare liv.

Kjellin (M) fick flera goda erfarenheter att ta med sig i arbetet.

- Frågan om äldres välmående är större än enbart frågor om ekonomi, äldreomsorg och sjukvård. Det innebär bland annat att äldre måste få tillgång till fysisk aktivitet, social samvaro och en hälsosam livsstil, sa Kjellin (M).

Det är i dag ca 2 miljoner människor som är över 65 år och det är en stor resurs för samhället. Bland dessa finns människor med värdefull kompetens och en stor önskan att fortsatt vara aktiva. Politiken ska verka för att alla äldre ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv även på äldre dagar, konstaterade Kjellin (M).

- Moderaterna tror på att alla äldre behövs. Vi värnar om individens individuella behov och önskemål där människan ska stå i centrum, sa Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

- Det är viktigt för oss att göra dessa besök för att kunna lyssna på de äldre, personal och chefer om vad de tycker skapar ett gott liv på äldre dar. Vårt mål är att Sverige ska vara ett land där alla blir sedda och alla har ett värde oavsett ålder, avslutade Kjellin (M).