Onsdag 23 april 2014

Rekordhögt söktryck till Högskolan i Skövde

Aldrig förr har fler sökt till Högskolan i Skövde. Anmälningstiden för landets högskoleutbildningar har just stängt och Högskolan i Skövde visar på rekordhöga siffror. Igen.

Totalt i landet ökade antalet sökande med drygt 2 procent och Högskolan i Skövde stoltserar med en ökning på 11 procent totalt. Antalet sökande till fristående kurser har ökat med hela 31 procent. Högskolan i Skövde har totalt 3349 förstahandssökande till utbildningsprogram.

– Att toppa förra årets rekordsiffror känns fantastiskt. Ökningen vi ser sträcker sig över samtliga av våra utbildningsområden vilket är ytterligare ett bevis på att vår höga kvalitet inom forskning och utbildning samt god samverkan är ett framgångskoncept, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, som är den utbildning i Sverige som rankats på en förstaplats inom samverkan med näringslivet, är attraktiv också i detta sammanhang. Här går det över fyra förstahandssökande per plats. En stark uppgång ses även för dataspelsutveckling, butikschefsprogrammet, hälsocoachprogrammet, ekonomiprogrammen, sjuksköterskeprogrammet och övriga specialistutbildningar inom vård.

– Att uppmärksamma i sammanhanget är att våra förstahandssökande ökar samtidigt som våra utbildningsplatser minskar. För att Sverige ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt behöver vi fler utbildningsplatser. Ansökningssiffrorna visar att antalet sökande åter ökar inom data och IT-området och inom samtliga vårdutbildningar. Naturvetenskapligt och tekniskt basår ökar också starkt vilket bådar gott för framtida ingenjörsutbildningar, säger Sigbritt Karlsson.

Ett urval av programmen, antal förstahandsökande per plats:

  • Dataspelsutveckling design: 5,5 förstahandssökande per plats
  • Dataspelsutveckling grafik 3D: 5,5 förstahandssökande per plats
  • Barnmorskeprogrammet: 4,1 förstahandssökande per plats
  • Dataspelsutveckling programmering: 3,7 förstahandssökande per plats
  • Butikschefsprogrammet vid lärcentrum i Varberg: 3,5 förstahandssökande per plats
  • Hälsocoachprogrammet: 3,3 förstahandssökande per plats
  • Produktionsteknikerprogrammet: 2,4 förstahandssökande per plats
  • Specialistsjuksköterskeprogram Skolsköterska: 2,4 förstahandssökande per plats
Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde