Tisdag 15 april 2014

3 av 4 förare struntar i nya mobillagen

Sedan slutet av förra året är det förbjudet att använda mobilen bakom ratten om det innebär att man kör trafikfarligt. Men den nya lagen har haft liten påverkan på förarnas beteende visar en undersökning från If.

Nu stundar en av de mest olycksdrabbade helgerna i trafiken då många påskfirare är ute på vägarna. Inte sällan är mobilen orsak till att man vänder blicken från vägen och olyckan är framme. Sedan den 1 december 2013 är det dock straffbart att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning när man kör om det påverkar trafiksäkerheten. Detta är något som har påverkat få förare, visar en undersökning från If med drygt 3 000 respondenter. Endast 26 procent säger sig ha ändrat sitt beteende bakom ratten efter att lagen infördes.

– Vi vet att många har svårt att lägga ifrån sig mobilen medan de kör. Att inte den nya lagen har haft större inverkan på förarna är oroväckande. Jag tror att den måste bli mycket tydligare för att folk ska förstå vad som är tillåtet och inte tillåtet att syssla med under bilkörning, säger Caroline Uliana informationschef på If.

Enligt en tidigare trafikundersökning från If, gjord i mars 2013, sms:ar 22 procent av bilförarna ibland medan de kör. 24 procent använder GPS-funktionen på telefonen under körning. Förare mellan 18 och 29 år är den grupp som sms:ar oftast. Mer än var tredje person i den gruppen, 37 procent, uppger att det händer att de sms:ar bakom ratten.

Tips för säker körning i påsk

Förutom att hålla sig ifrån mobilen medan man kör är det bra att vara ute i god tid och planera resan, större vägar är ofta att rekommendera. Ordentligt avstånd till bilen framför ska hållas och det är viktigt att stanna och vila ofta. Att använda bilbälte, vara nykter och hålla sig till hastighetsbegränsningarna är inte bara lagstadgat utan även en förutsättning för att det ska bli en glad påsk på vägarna.

Undersökningen:

I december 2013 kom en ny lag som innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt kan bötfällas. Har den nya mobil-lagen påverkat ditt beteende när det gäller att använda mobiltelefonen när du kör bil?

Ja 26 %
Nej 69 %
Kände inte till lagen 3 %
Vet ej 2 %


Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If