Lördag 12 april 2014

Följetongen Medeltidens Värld rullar vidare

Det verkar aldrig ta slut på utgifter när det gäller Äventyrslandet Kinnekulle/Medeltidens Värld, senast i raden av det tillsynes aldrig sinande pengautflödet står Länsstyrelsen för och kräver nu tillbaka 900 000 kronor som man tidigare gett i bidrag till byggande och drift av den medeltidsborg som finns på området. En månad har man på sig att betala och det blir troligen 50/50 för Götene kommun och Bert Karlsson att punga ut med.