Lördag 12 april 2014

Rasrisk i stenbrottet

Som tidigare nämnts på Hällekis-Kurirens Facebook så har det under vintern släppt rejäla klippblock i stenbrottet, utanför Hällekis, och rasat ner på vägen/stigen som går upp för stenbrottets östra sida. Som det verkar nu så finns det stor risk för ytterligare ras.

En enklare avspärrning med koner och band finns i nuläget men kommunen har uppmärksammat faran och skall sätta upp en mer permanent avspärrning och undersöka om vägen går att använda i framtiden och i så fall vilka åtgärder som måste vidtas.Som läget är idag så kan det vara förenat med stor fara att använda vägen och med tanke på att Friluftsfrämjandets nattvandring går den vägen (brukar vara då upplyst med marschaller) så får man nu dra om sträckningen genom stenbrottet inför årets annalkande vandring.

Ras i stenbrottet är inte direkt ovanligt, det inträffar varje vinter då vattnet letar sig ner i sprickor i berget och spränger loss klippblock när det fryser till is. Dessutom kan då delar av berget bli instabilt och rasa när som helst under året.

Att faran och risken är mer överhängande nu beror självfallet på att klippblocken faller över den väg som går uppför stenbrottskanten och ofta används av vandrare och cyklister.