Fredag 11 april 2014

Fjorton västsvenska restauranger certifierade i Västsvensk Mersmak

Medvetna konsumenter vet att det är ganska ologiskt att inte vara ekologisk. Man bryr sig om maten och hälsan. Ingen vill må dåligt av det de äter. Ingen vill känna sig lurad på krogar eller i dagligvaruhandeln.

Västsvensk Mersmak, ett kvalitets- och utvecklingsprogram för västsvenska restauranger - kom till år 2000 för att locka gäster till Västsveriges bord och säkerställa kvaliteten i regionens uteätande. Idag är totalt fyrtiosex restauranger utbildade och certifierade. De senaste fjorton certifierades i april 2014.

Västsverige, dvs Bohuslän, Dalsland och Västergötland, kan nu stolt visa upp miljömedvetna restauranger som fokuserar på yrkesskicklighet, lokala råvaror, närodlat och närfiskat, ett spännande och innovativt kök, hög kvalitet och gott västsvenskt värdskap. Samtliga Västsvensk Mersmaksrestauranger har valts ut enligt ett antal kriterier och certifierats efter genomförd utbildning. Restaurangerna kontrolleras löpande för att säkerställa kvaliteten.

Certifierade restauranger 2014:

Pressmeddelande från: Västsvenska Turistrådet