Fredag 11 april 2014

350 000 kor skuttar ut på bete

Nu startar de populära kosläppen, då Sveriges närmare 350 000 kor skuttar ut på bete. Kor som skapar samhällsnytta i form av öppna landskap och biologisk mångfald. Mjölkproduktionen bidrar även till jobb och välstånd i svensk ekonomi. Men Sverige behöver fler kor för att möta efterfrågan på svensk mjölk. En rapport från LRF Mjölk visar på möjligheten att fördubbla antalet mjölkkor. Det skulle ge 23 000 nya jobb samt öka skatteintäkterna med nästan två miljarder.

Kornas nyfikna våryra är samtidigt ett skutt för miljön, för Sverige är ett naturligt mjölkland. Här finns ett bra klimat och god tillgång till betesmark och vatten. Svenska kor hör till de friskaste i världen och är ensamma om att ha lagstadgad rätt till bete. Och de ger mjölk med Europas lägsta klimatpåverkan.

För att alla svenskar ska kunna köpa svenska mjölkprodukter behöver kossorna bli fler. Tyvärr går utvecklingen åt motsatt håll. Endast åtta av landets 21 län klarar idag att försörja sina medborgare med mjölk. Det är Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, Jämtland och Västerbotten. I övriga län är mjölkproduktionen lägre än konsumtionen.

Rapporten från LRF Mjölk visar på den stora potentialen i att öka antalet kor, med tydligt positiva effekter på sysselsättning och skatteintäkter. Frågan är om det finns en politisk vilja att skapa bättre förutsättningar för svensk mjölkproduktion.

Gunnar Pleijert, mjölkbonde och ordförande i LRF Mjölk:

– Mjölkproduktionen är den viktigaste motorn för en levande landsbygd och en grundbult för landets livsmedelsförsörjning. Med rätt initiativ i politik och på gårdar kan vi alla hämta mer kraft i mjölken. Då får vi också glädja oss åt ett ökat antal kor i våra marker, tillägger Gunnar Pleijert.

Mjölk i Sverige

Antal mjölkkor 347 969
Mjölkproduktion 2 864 miljoner kg
Mjölkkonsumtion 3 317 miljoner kg
Produktionen i förhållande till konsumtion 86 %
Beräknad potential, utökning av antal kor 312 826
Potentiell effekt på sysselsättning 23 000 nya jobb
Potentiell effekt på skatteintäkter 2 miljarder kr


Pressmeddelande från: LRF