Onsdag 9 april 2014


photo credit: Bengt Oberger - Creative Commons License - Källa: WIKIMEDIA

Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka öppnas

Onsdag 23 april öppnas Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Det finns två syften. Forskarna ska göra medicinska studier såsom röntgen, osteoporosmätningar och DNA-analys. Sveriges äldsta kungakrona ska för första gången visas för allmänheten i Svenska kyrkans utställning ”Himlen är här”, då Uppsala firar 850 år som ärkebiskopssäte.

– Det är inte ofta man får öppna ett sådant här relikskrin, så det är praktiskt att vi kan samordna våra båda projekt till ett och samma tillfälle. Senast vi öppnade skrinet var år 2000, berättar domkyrkokaplan Lars Åstrand som var med även då. Inga naturvetenskapliga undersökningar gjordes då. Och tack vare jubileums­utställningen kan vi denna gång låta alla få se kungakronan, en verklig skatt i vårt gemensamma kulturarv.

Fakta

Erik Jedvardsson var kung i Sverige i slutet av 1150-talet och mördades av danskar 18 maj 1160 i samband med att han firade gudstjänst där domkyrkan står idag. Mirakel sades ske efter kungens död och han blev Sveriges nationalhelgon, Erik den helige. Han är avbildad med sin krona i Stockholms stadsvapen. Kronan i Svenska kyrkans logotyp har samma ursprung. Uppsala domkyrka är byggd för att härbärgera Eriks relikskrin och detta är skälet till att staden Uppsala fått sitt namn. Uppsala blev ärkebiskopssäte 1164.

Pressmeddelande från: Svenska Kyrkan