Onsdag 9 april 2014

Företagarna i Götene höll årsmöte

Ett 20 tal medlemmar hade kommit till företagarnas årsmöte som hölls på MOVAB i Götene. Årets företagare 2012.

Ordförande Johnny Pehrsson kunde också hälsa Mikael Erlandsson från regionen välkommen!

Styrelsen beviljades ansvars frihet och kunde lämna ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse bakom sig.

Det blev en del förändringar i kommande styrelse , Johnny Pehrsson som varit ordförande i över 20 år lämnar nu plats för Niklas Karlsson ägare av Sälles rör en känd göteneprofil. Anders Lindberg lämnar också styrelsen och som ny vice ordförande valdes Peter Wirthberg.

Johnny och Anders avtackades med en blomma!!Sibylle Mendes valdes till sekreterare ett uppdrag hon haft tidigare Övriga styrelse ledamöter: Lennart Jakobsson- Fia Göransson-Peder Strand Olle Johansson.

En hel del aktiviteter lovades i den verksamhetsplan som presenterades. Styrelsen träffas 5 maj och som aktivitet är närmast GÖTENELÖRDA´N Där man anordnar tävling mm

Efter förhandlingarna blev det kaffe och smörgåstårta och en munter samvaro!!