Tisdag 8 april 2014

Trädfadder skänker 50 träd till Göta kanals trädallé

Idag planterades 50 nya träd vid en extrainsatt trädplantering längs Göta kanal på en sträcka öster om Borensberg. Träden har skänkts av ett företag från Blekinge. AB Göta kanalbolag hoppas nu att fler företag vill vara med och skänka träd och rädda Sveriges längsta trädallé.

- Återplanteringen av Göta kanals alléträd är ett projekt som är mycket viktigt för det kulturhistoriska byggnadsverket. Förutom att bidra till en vacker vattenväg bidrar även trädens rötter till att förstärka och stötta kanalbanken. Att få en trädfadder som skänker 50 träd är fantastiskt för Göta kanal, det har aldrig hänt tidigare, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag.

Urban Gunnarsson är personen bakom företaget som skänkt 50 träd till Göta kanals trädallé. Urban driver ett trädgårdsserviceföretag i Blekinge och har sedan länge tänkt att han skulle skänka träd till trädprojektet längs Göta kanal.

- Tyvärr kunde inte Urban närvara under planteringen, men han har planerat in tid i sommar för att besöka kanalen och se sina träd slå rot, säger Anders Donlau. Genom Urbans gåva hoppas vi nu att fler företag kan tänka sig att skänka träd för att bevara Göta kanals trädallé.

Återplanteringen av Göta kanals trädallé startades år 2000 och är ett resultat av att de tvåhundraåriga träden nu börjar dö av ålder och sjukdomar. Vid Göta kanals byggstart 1810 planterades cirka 16.000 träd och de bildar tillsammans en 9 mil lång trädallé.

Över 300 trädfaddrar

Under 2013 planterades träd för mer än en kvarts miljon kronor och prognosen för 2014 ser mycket lovande ut. Från projektets början har över 320 personer blivit trädfaddrar.

- Projektet har hittills resulterat i över 500 nya träd till allén och detta är mycket tack vare våra trädfaddrar. Under hösten kommer vi fortsätta som vanligt med våra två traditionsenliga planteringsceremonier där årets nya trädfaddrar bjuds in, fortsätter Anders Donlau.

Fakta:

AB Göta kanalbolag genomför varje år återplanteringar av trädallén som omger Göta kanal. Den vackra allén längs kanalen med skiftande trädarter är en viktig del av det värdefulla byggnadsverket och behöver fortlöpande förnyas. När Göta kanal byggdes planterades ca 16 000 träd vilket gör det till Sveriges längsta allé. Både privatpersoner och företag kan delta i bevarandet av Göta kanals trädallé genom att bli trädfaddrar. Det har blivit en uppskattad gåva i samband med olika högtidsdagar. Ett kanalträd kostar 2 000 kr, och givaren får sitt namn på de trädfaddertavlor som finns på elva platser längs kanalen.

Läs mer på www.gotakanal.se/tradprojekt

Pressmeddelande från: Göta Kanal