Måndag 7 april 2014

Ökad invasion av vägglöss och kackerlackor väntas i år - Stockholm drabbas värst

Antalet vägglussaneringar i Sverige har ökat från ett fåtal för tio år sedan till tiotusentals per år, och i år väntas en ökning på drygt 35 procent. Även saneringen efter kackerlackor spås öka i Sverige under 2014. Störst är skadedjursproblemet i Stockholms län, men även mindre orter drabbas. Detta visar ny statistik från Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor.

2004 genomförde saneringsföretaget Nomor 60 vägglussaneringar i Sverige. 2013 låg siffran på 8 849 stycken. Beräkningen för 2014 tyder på en fortsatt ökning, där Nomors prognos ligger på drygt 12 000 vägglussaneringar. Det är en ökning på drygt 35 procent jämfört med i fjol. Totalt i Sverige förväntas 40 000 vägglussaneringar genomföras under 2014. Även saneringar av kackerlackor har ökat; 2004 rapporterade Nomor 159 stycken kackerlackssaneringar medan årets prognos befaras bli 7 500 saneringar.

- Vi reser mer och mer, vilket innebär att många tar med sig vägglöss eller kackerlackor hem utan att veta om det. Dessa skadedjur kan även förflytta sig mellan lägenheter, något vi alltid vetat gäller kackerlackor, men när det gäller vägglöss är det relativt ny kunskap, säger Håkan Franzén, expert på hus- och hemförsäkring på Trygg-Hansa.

Storstäder mest drabbade Ett av svenskarnas favoritresemål, New York, är en av de städer i världen som är värst drabbad av vägglöss. Utöver den risk som resande innebär bör man vara försiktig när man köper möbler och andra föremål second hand. Skadestatistiken från Trygg-Hansa visar att det är flest lägenheter i storstäder som drabbas av skadedjur och att det i Sverige är i Stockholm som problemet är mest utbrett, både när det gäller vägglöss och kackerlackor. Nattaro Labs har på uppdrag av Nomor genomfört omfattande resistenstester på vägglöss, insamlade i svenska hem. Dessa tester visar att vägglössen är mycket motståndskraftiga mot de bekämpningsmedel som används i Sverige idag. Nomor använder sig därför av kompletterande saneringsmetoder för en uthållig och så långt som möjligt giftfri bekämpning.

- Det är viktigt att såväl privatpersoner, som företag i besöksnäringen, lär sig mer om hur man bäst kan förebygga och begränsa spridningen av vägglöss. För att uppnå en effektiv bekämpning av vägglöss är det viktigt att de drabbade samarbetar och noga följer saneringsföretagets råd, säger Christine Dahlman Jacobsen på Nattaro Labs.

- Vi måste hitta nya och mer hållbara metoder för att bekämpa skadedjuren. Dagens saneringsmetoder innebär ofta att det inte räcker med en sanering, utan fler behövs. Vi ser nu ett ökat problem i studentboenden, men även generellt för flerbostadshus. För att få bukt med detta växande problem så måste man, om man upptäcker att man fått vägglöss eller kackerlackor i bostaden, omgående informera såväl fastighetsägaren som sina grannar, säger Andreas Olsson på Nomor.

Hur många saneringar som behövs om man väl är drabbad av vägglöss och kackerlackor skiftar. Ibland räcker det med en eller två stycken, men riktigt svåra fall kan kräva upp emot tio eller fler besök av saneringsföretaget. Hur stor del av kostnaden som den enskilde får stå för beror på försäkringen. Trots att sanering av vägglöss och kackerlackor normalt avser byggnaden, sanerar Trygg-Hansa även "lösöret" (ex. möblerna). I många fall är det en nödvändig åtgärd för att få bukt med det allt mer växande problemet.

Trygg Hansa tipsar: Så undviker du att få med dig vägglöss och kackerlackor hem

- Ta för vana att alltid tvätta (om möjligt i 60 grader) de kläder du haft med dig på resan när du kommer hem igen. Lägg inte in dem direkt i din garderob. Trygg Hansa tipsar: Så undviker du att få med dig vägglöss och kackerlackor hem

- Ta aldrig in väskan i sovrummet efter en resa eller second hand-shopping, placera den utomhus i ett förråd om du har möjlighet till det. Alternativt förvara den i en plastsäck inne i din lägenhet om du misstänker att du kan ha fått med dig vägglöss eller kackerlackor hem.

- Sprid inte ut dina kläder på hotellrummet när du är ute och reser och lägg inte väskan i närheten av sängen eller på golvet under den.

- Brukar du köpa mat med dig hem när du är utomlands; var extra uppmärksam så att du inte får kackerlackor med dig hem.

- Vid städning så dra fram spis respektive kyl/frys om möjligt då detta är ställen i köket där kackerlackorna trivs.

Skaffa mer kunskap om vägglöss och kackerlackor: Ladda ner Trygg-Hansas, Nomors & Nattaros rapport "Små djur, stora problem - En rapport att lusläsa" som innehåller frågor och svar om vägglöss och kackerlackor, samt en mer utförlig checklista om hur du undviker att drabbas: www.trygghansa.se/skadedjur

Pressmeddelande från: Trygg-Hansa